Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

ONA • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 เดือนที่ผ่านมา

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ...และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า Soul Land ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด โดยในโลกนี้ผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณ ถังซานจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่อไปอย่างไร การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน 1-263 พากย์ไทย

ภูตถังซาน ตอนที่ 001 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 002 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 003 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 004 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 005 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 006 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 007 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 008 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 009 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 010 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 011 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 012 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 013 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 014 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 015 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 016 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 017 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 018 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 019 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 020 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 021 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 022 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 023 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 024 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 025 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 026 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 027 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 028 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 029 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 030 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 031 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 032 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 033 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 034 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 035 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 036 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 037 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 038 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 039 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 040 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 041 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 042 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 043 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 044 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 045 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 046 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 047 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 048 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 049 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 050 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 051 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 052 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 053 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 054 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 055 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 056 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 057 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 058 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 059 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 060 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 061 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 062 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 063 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 064 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 065 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 066 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 067 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 068 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 069 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 070 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 071 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 072 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 073 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 074 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 075 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 076 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 077 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 078 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 079 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 080 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 081 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 082 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 083 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 084 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 085 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 086 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 087 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 088 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 089 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 090 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 091 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 092 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 093 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 094 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 095 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 096 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 097 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 098 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 099 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 100 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 101 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 102 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 103 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 104 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 105 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 106 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 107 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 108 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 109 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 110 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 111 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 112 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 113 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 114 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 115 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 116 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 117 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 118 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 119 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 120 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 121 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 122 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 123 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 124 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 125 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 126 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 127 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 128 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 129 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 130 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 131 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 132 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 133 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 134 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 135 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 136 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 137 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 138 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 139 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 140 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 141 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 142 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 143 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 144 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 145 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 146 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 147 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 148 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 149 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 150 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 151 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 152 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 153 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 154 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 155 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 156 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 157 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 158 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 159 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 160 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 161 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 162 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 163 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 164 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 165 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 166 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 167 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 168 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 169 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 170 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 171 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 172 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 173 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 174 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 175 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 176 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 177 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 178 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 179 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 180 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 181 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 182 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 183 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 184 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 185 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 186 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 187 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 188 พากย์ไทย

3 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 189 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 190 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 191 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 192 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 193 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 194 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 195 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 196 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 197 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 198 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 199 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 200 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 201 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 202 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 203 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 204 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 205 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 206 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 207 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 208 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 209 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 210 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 211 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 212 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 213 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 214 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 215 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 216 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 217 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 218 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 219 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 220 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 221 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 222 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 223 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 224 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 225 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 226 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 227 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 228 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 229 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 230 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 231 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 232 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 233 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 234 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 235 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 236 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 237 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 238 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 239 พากย์ไทย

2 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 240 (1/2) พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 240 (2/2) พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 241 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 242 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 243 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 244 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 245 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 246 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 247 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 248 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 249 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 250 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 251 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 252 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 253 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 254 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 255 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 256 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 257 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 258 พากย์ไทย

1 ปี

ภูตถังซาน ตอนที่ 259 พากย์ไทย

8 เดือน

ภูตถังซาน ตอนที่ 260 พากย์ไทย

8 เดือน

ภูตถังซาน ตอนที่ 261 พากย์ไทย

8 เดือน

ภูตถังซาน ตอนที่ 262 พากย์ไทย

8 เดือน

ภูตถังซาน ตอนที่ 263 พากย์ไทย (ตอนจบ)

2 เดือน

[ มีทั้งหมด 263 ตอนจบ ] [ ตอน 264 ในซับไทยเป็นการเอาตอนที่ 261-262-263มารวมกัน ]