Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo

Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

โลกที่มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Mana” มาใช้ และทำให้แก้ปัญหาทั้งเรื่องสงคราม, ความอดยาก, มลพิษ และปัญหาอื่นๆ ได้เหมือนกับเวทมนตร์ จนโลกแทบจะกลายเป็นยูโทเปียอันสมบูรณ์แบบ แต่ Angelize เจ้าหญิงแห่งจักวรรดิ Misurugi ผู้ได้รับการสรรเสริญจากประชาชนในการสืบทอดมงกุฎ กลับพบความจริงอันน่าตกใจว่าเธอเป็น “Norma” หรือผู้ที่ไม่สามารถใช้ “Mana” ได้ ซึ่งถือว่าเป็นพวกนอกรีต และถูกกระทำเสมือนเป็นสิ่งของมากกว่าคนด้วยกัน ทำให้เธอถูกเนรเทศไปอยู่ยังเกาะร้าง ด้วยโชคชะตาทำให้เธอได้พบกับกลุ่มเด็กสาว Norma ที่พวกเธอรู้จักอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือการต่อสู้กับมังกรต่างมิติ ด้วยหุ่นรบที่เรียกว่า “Barameiru” แน่นอนว่าเมื่อชะตาของเธอเปลี่ยนไป เป้าหมายของเธอในตอนนี้จะเป็นสิ่งใดกันแน่นะ

Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo 1-25 ซับไทย

Cross Ange ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

Cross Ange ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี