Hand Shakers แฮนด์ เชคเกอร์

Hand Shakers แฮนด์ เชคเกอร์

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

ประเภท : ต่อสู้,

ที่ โอซาก้า ค.ศ. 20xx มีการปรากฏตัวของกลุ่มที่เรียกตนว่า “แฮนด์เชคเกอร์” ผู้ที่มีพลังพิเศษ สามารถเรียกอาวุธที่ถือกำเนิดจากก้นบึ้งของจิตใจจากการจับมือที่เรียกว่า “Nimrodes” พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพวกแฮนด์เชคเกอร์อื่น คู่ที่อยู่อันดับสูงสุดจะได้ท้าทายพระผู้เป็นเจ้า แต่พวกเขาสู้ไปเพื่อสิ่งใด และพระเจ้าต้องการอะไรจากพวกแฮนด์เชคเกอร์ ?