Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 เดือนที่ผ่านมา

ประเภท : ต่อสู้,

เรื่องย่อ Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ กลุ่มปกป้องอาชญากรรมที่ถูกเรียกว่า DA (Direct Attack) กลุ่มเหล่าเจ้าหน้าที่สาว ไลโคริส คอยปกป้องประชาชน ที่ร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นและรับงานช่วยชาวเมืองที่เดือดร้อน ชื่ออื่น: ไลโคริส รีคอยล์

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ 1-13 ซับไทย

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 01 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 02 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 03 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 04 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 05 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 06 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 07 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 08 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 09 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 10 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 11 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 12 ซับไทย

3 เดือน

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 13 ซับไทย (ตอนจบ)

3 เดือน

[ มีทั้งหมด 13 ตอนจบ ]