The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ

ONA • ซับไทย • กำลังฉาย / ยังไม่จบ อัปเดต 3 เดือนที่ผ่านมา

ท่านจ้าวเซียน ผู้อยู่เหนือทุกสิ่งในพิภพ ดำรงชีวิตที่เป็นอมตะมาเป็น ล้านๆปีแล้ว พร้อมลูกสาวที่ยัง เด็ก มาเป็นล้านๆปีเช่นกัน และตลอดเวลาที่ผ่านมา หลิงหลิง ลูกสาวของท่านเจ้าเซียนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าผู้เป็นแม่ ก็เฝ้าไถ่ถามอยู่ทุกวันเวลา ว่าแม่ข้าอยู่ไหน ส่วนท่านเจ้าเซียนก็ดูเหมือนจะโง่ๆ หน่อยๆ อยู่บนจุดสุดยอดของพิภพ ก็ยังหาเมียตัวเองไม่เจอเช่นกัน เรื่องราวของความรักนั้นจึงบังเกิด เมื่อเจ้าเซียนตัดสินใจมายังโลกเผื่อตามหาว่า “เมียข้าอยู่ไหน!!“

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ 1-125 ซับไทย

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 001 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 002 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 003 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 004 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 005 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 006 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 007 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 008 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 009 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 010 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 011 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 012 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 013 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 014 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 015 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 016 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 017 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 018 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 019 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 020 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 021 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 022 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 023 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 024 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 025 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 026 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 027 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 028 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 029 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 030 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 031 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 032 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 033 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 034 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 035 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 036 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 037 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 038 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 039 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 040 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 041 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 042 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 043 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 044 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 045 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 046 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 047 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 048 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 049 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 050 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 051 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 052 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 053 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 054 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 055 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 056 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 057 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 058 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 059 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 060 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 061 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 062 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 063 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 064 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 065 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 066 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 067 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 068 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 069 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 070 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 071 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 072 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 073 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 074 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 075 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 076 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 077 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 078 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 079 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 080 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 081 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 082 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 083 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 084 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 085 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 086 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 087 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 088 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 089 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 090 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 091 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 092 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 093 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 094 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 095 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 096 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 097 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 098 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 099 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 100 ซับไทย

9 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 101 ซับไทย

8 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 102 ซับไทย

8 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 103 ซับไทย

8 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 104 ซับไทย

7 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 105 ซับไทย

7 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 106 ซับไทย

7 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 107 ซับไทย

7 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 108 ซับไทย

7 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 109 ซับไทย

6 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 110 ซับไทย

6 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 111 ซับไทย

6 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 112 ซับไทย

6 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 113 ซับไทย

6 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 114 ซับไทย

5 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 115 ซับไทย

5 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 116 ซับไทย

5 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 117 ซับไทย

5 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 118 ซับไทย

4 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 119 ซับไทย

4 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 120 ซับไทย

3 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 121 ซับไทย

3 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 122 ซับไทย

3 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 123 ซับไทย

3 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 124 ซับไทย

3 เดือน

[ ตอนใหม่ ยังไม่มา ] - [ มีทั้งหมด ?? ตอนจบ ]