Wan Guo Zhi (Wings of the World) ปนิธานหมื่นก๊ก

Wan Guo Zhi (Wings of the World) ปนิธานหมื่นก๊ก

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผลงานแอนิเมชั่นประวัติศาสตร์ของประเทศจีน โดยบอกเล่าเรื่องราวเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ การสำรวจและพัฒนาของมนุษย์ในด้านต่างๆ ทำให้โลกเปลี่ยนไปทุกวัน ในเวลานั้นกองทัพเรือมาที่เมืองทะเลจีนใต้ของทุกชาติที่มีชื่อว่า หมื่นก๊ก เพื่อจับกุมอาชญากรคนสำคัญและเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ด้วยการรวบรวม ข้าหลวง ของอัจฉริยะระดับโลก ต่อสู้กับกองกำลังที่รุกรานด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ความโลภของหัวใจเปิดประตูสู่โลกใหม่

Wan Guo Zhi (Wings of the World) ปนิธานหมื่นก๊ก 1-16 ซับไทย

[ มีทั้งหมด 16 ตอนจบ ]