Xiuluo Wu Shen (Martial God Asura) เทพสายฟ้าราชาสงคราม

Xiuluo Wu Shen (Martial God Asura) เทพสายฟ้าราชาสงคราม

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 7 เดือนที่ผ่านมา

คืนหนึ่งเกิดปรากฏการณ์ลึกลับและอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นในเก้าจังหวัด ห้าปีต่อมา ชูเฟิง ศิษย์ภายนอกประจำสำนักมังกรฟ้า ได้ปลุกสัตว์สายฟ้าลึกลับตัวหนึ่งในเก้าตัวขึ้นมา และค้นพบไข่ที่ถูกผนึกอยู่ภายในตัวเขา

Xiuluo Wu Shen (Martial God Asura) เทพสายฟ้าราชาสงคราม 1-16 ซับไทย

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 01 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 02 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 03 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 04 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 05 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 06 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 07 ซับไทย

8 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 08 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 09 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 10 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 11 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 12 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 13 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 14 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 15 ซับไทย

7 เดือน

Xiuluo Wu Shen เทพสายฟ้าราชาสงคราม ตอนที่ 16 ซับไทย

7 เดือน

[ มีทั้งหมด 16 ตอนจบ ]